פיתוח לומדות

פיתוח לומדות

למידה מתוקשבת כבר מזמן לא מתמצה במצגות בלבד. שלל השכלולים הטכנולוגיים מאפשרים גם לתחום
זה לגלוש אל מעבר לעזרים המוכרים זה מכבר. tag משתמש בפתרונות הטכנולוגיים שהוכחו כאפקטיבים ביותר
על מנת ליצור עבורכם את הלומדות שיאפשרו לעובדים בארגון לקבל את התכנים המקצועיים והארגוניים שדרושים
להם על מנת להמשיך ולהתמקצע בתחום.

בעזרת צוות פיתוח ההדרכה של tag, הכולל מפתח לומדות, מפתח הדרכה ומעצב ובשיתוף פעולה עם הארגון,
tag תפיק לומדות אשר יתנו עבורכם את הפתרון להעברת תכנים מקצועיים אקטואליים והכשרת עובדים חדשים.

share on