In Page Analytics

In-Page Analytics

גוגל אנליטיקס מאפשר לנו, כמנתחי האתר והפעילות בו’ לגלול ולחקור אודות האתר שאנו מנהלים באספקטים רבים. כלי הניתוח והמחקר רבים, אחד מהם הוא: In-Page Analytics שבאמצעותו ניתן  לצפות כיצד המשתמשים מתנהלים באתר, כאשר פעולות הגולשים יוצגו באופן ויזואלי לצד כל קטגוריה באמצעות אחוזים מכלל הגולשים באתר, מה שיתרום להתאמת האתר באופן המיטבי לצרכי המשתמשים.

כלי חשוב ופשוט זה יעזור לך להחליט אילו קטגוריות מקדמים באתר והיכן למקם את הקטגוריה או האובייקט באתר? היכן כדאי למקם את טופס הלידים ועוד…., הכל כמובן בהתבסס על נתוני אמת של הגולשים והאופן שבו הם מגיבים לאתר שלכם.

יש 2 דרכים להשתמש בכלי ה-In-Page Analytics – דרך תוסף לכרום (שניתן להוריד מכאן) שמציג את הנתונים ישירות על גבי העמודים אותם אתם בודקים, או דרך מערכת האנליטיקס עצמה. פשוט כנסו למערכת האנליטיקס, ומתחת ללשונות Behavior (התנהגות) בחרו באפשרות של In-Page Analytics (Analytics לדפי אתר).

4 טיפים להתנהלות נכונה באתרך באמצעות In- Page Analytics

(1)   האם האתר בנוי בצורה האופטימלית למטרותיי?
כאשר נרצה לבחון האם מבנה האתר בנוי בצורה הטובה ביותר, נבדוק את אחוזי הכניסה של המשתמשים לכל קטגוריה המופיעה באתר וכך נלמד על התנהלותם של המשתמשים, על העדפותיהם, על התמצאותם ועל מבנה אתר נכון אשר יקדם את מטרותיי באמצעות אחוזי כניסה גבוהים של המשתמשים לקטגוריות החשובות ביותר עבורי. מלבד הקטגוריות, חשוב למקם את התוכן המוצג באתר בצורה נכונה, כאשר התכנים החשובים ביותר יוצגו Above the fold, כלומר, בחלק העליון של הדף, אליו נחשפים כמות גדולה יותר של משתמשים, כאשר התכנים הפחות חשובים יופיעו Below the fold, בתחתית הדף, אליו נחשפים פחות משתמשים.

דוגמה לרכיב:

(2) האם המשתמשים נחשפים לתוכן אותו חשוב לי לקדם?
באמצעות אחוזי כניסת המשתמשים לתכנים השונים באתר, נדע מה מרבית מהמשתמשים מעדיפים, באיזה תוכן באתר הם מתעניינים ולאיזה מיקום הם פונים. נבחן האם התוכן אותו רציתי לקדם אכן קיבל אחוזי צפייה גבוהים בקרב המשתמשים או שהם דווקא פונים לתכנים פחות רלוונטים באתר, להיות מודע לכך ובהתאם לשנות את המצב בהתאם למטרותיי.

(3) האם המשתמשים מוצאים בקלות את מה שהם מחפשים באתר?
באמצעות אחוזי הצפייה המופיעים ליד התכנים השונים, ניתן לבדוק האם ישנה היררכיה נכונה בתכנים. תחילה נבדוק האם אחוזי הצפייה הגבוהים ביותר לתוכן כלשהו יוצגו Above the fold, תוך שינוי מיקום התוכן במידה וישנם אחוזי צפייה גבוהים בתוכן המופיע  Below the fold, שנית נבדוק האם הכניסה לקטגוריות המופיעות במקומות העליונים אכן צוברות את מירב אחוזי הכניסות, במידה ולא נסדר באופן היררכי את הקטגוריות, כאשר מה שלמעלה יהיה הנפוץ ביותר ומה שבתחתית יהיה בעל הכניסות הנמוכות ביותר, כמובן בהתאם לחשיבות הקטגוריות ולמטרותיי. כל זאת, על מנת להקל על המשתמשים למצוא את מה שהם לרוב יחפשו באתר.

(4) האם הגברת המוטיבציה לפעולה בקרב המשתמשים הינה מזמינה וחשופה מספיק באתר?
כאשר נרצה להניע את המשתמשים לפעולה באתר, כגון, השארת פרטים, ביקורות או צפייה במבצעים אותם חשוב לי לקדם, נבחן באמצעות אחוזי הצפייה האם המיקום של קטגוריות אלו מספיק חשופות ונגישות מבחינת מיקום באתר, בדגש על מיקומם Above the fold, והאם הן מוצגות בצורה מזמינה ומושכת את העין באופן מקסימלי אשר יניעו את המשתמשים לפעולה.

 

  מאת אור בלאן, מנהל מדיה דיגיטלית בתג מדיה

share on